Volejte  596 499 111
Sdělení

Sdělujeme Vám tímto, že dne 31. 3. 2017 bude přerušena dodávka elektrické energie, v lokalitě kde se nachází správní budova SBD Havířov, Hornosušská 2/1041, Havířov-Prostřední Suchá. Z tohoto důvodu nepůjdou pevné linky ani e-mailová pošta. Správní budova, pokladna a podatelna bude pro veřejnost uzavřeny.

Děkujeme Vám za pochopení.

 

Sdělení

Sdělujeme Vám tímto, že s platností od 1. 1. 2017 byl jmenován do funkce technického náměstka pan Aleš Burgert.

Sdělení

V souladu s platnými Stanovami Stavebního bytového družstva byl představenstvem družstva k zastupování družstva v rozsahu veškerých kompetencí předsedy představenstva, jak jsou určeny ve stanovách a organizačních normách družstva, zejména pak při právních jednáních a organizaci a řízení jednání představenstva zmocněn stávající místopředseda představenstva Ing. Miroslav Trefil. Vzhledem k tomu, že tímto zmocněním je zajištěn plynulý chod družstva, včetně organizace práce představenstva i zastupování a jednání SBD Havířov  navenek, je dostačující, aby zvolení nového předsedy představenstva proběhlo až v termínu plánovaných řádných voleb do statutárních orgánů SBD Havířov, tedy na podzim roku 2017

Žádost

Všem výborům samospráv, společným výborů, výborům společenství jednotek.


Žádost.pdf

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty, nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

Předmětem činnosti družstva je zejména:

Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v

  • organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor
  • provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
  • přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv

Činnost za účelem podnikání spočívající především v

  • provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Stavební bytové družstvo Havířov spravovalo k 31. 12. 2015 10 044 bytů přičemž 2 547 bytů je ve vlastnictví jiných osob.

Stavební bytové družstvo Havířov čítalo ke dni 31. 12. 2015 9 683 členů družstva.

 

Realitní kancelář Stavebního bytového družstva Havířov - Nabízí

 Kanceláře
Slunečná
Havířov - Podlesí

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v objektu...

cena: 850,-Kč/m²/rok

 Dílny
Hornosušská
Havířov - Prostřední Suchá

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v objektu...

cena: 850,- Kč/m²/rok

 Dílny
Hornosušská
Havířov - Prostřední Suchá

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v objektu...

cena: 800,-Kč/m²/rok

Družstevní 3+1
Okružní
Havířov - Šumbark

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1,...

cena: 380.000,- Kč

V osobním vlast. 3+1
Karvinská
Havířov - Město

Nabízíme k prodeji byt v osobním...

cena: 950.000,- Kč

Družstevní 1+1
Vardasova
Havířov - Město

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 1+1,...

cena: 450.000,- Kč