Volejte  596 499 111
Výběrové řízení

Stavební bytové družstvo Havířov
vyhlašuje výběrové řízení na funkci
technika obvodní bytové správy.

Více informací zde.

Uzavření OBS č.2

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude dne 5. 12. 2016 a 14. 12. 2016  OBS č. 2 uzavřena.
V případě nutnosti nebo havárie volejte na telefonní čísla:

tel.: 725 882 105
tel.: 725 882 110

Děkujeme za pochopení.

Vánoční pracovní doba
SBD Havířov Obvodní bytové správy

 

Sdělení

V souladu s platnými Stanovami Stavebního bytového družstva byl představenstvem družstva k zastupování družstva v rozsahu veškerých kompetencí předsedy představenstva, jak jsou určeny ve stanovách a organizačních normách družstva, zejména pak při právních jednáních a organizaci a řízení jednání představenstva zmocněn stávající místopředseda představenstva Ing. Miroslav Trefil. Vzhledem k tomu, že tímto zmocněním je zajištěn plynulý chod družstva, včetně organizace práce představenstva i zastupování a jednání SBD Havířov  navenek, je dostačující, aby zvolení nového předsedy představenstva proběhlo až v termínu plánovaných řádných voleb do statutárních orgánů SBD Havířov, tedy na podzim roku 2017

Upozornění pro všechny řidiče!

Upozorňujeme tímto všechny řidiče na rekonstrukci komunikace č. III/4745 (ul. Fryštátská) v Havířově – Prostřední Suché, která začne 20. 6. 2016 a potrvá do 30. 11. 2016.
Doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením.
Vjezd do správní budovy SBD Havířov, Hornosušská 1041/2, Havířov – Prostřední Suchá bude na malé dopravní omezení nepřerušen.

Děkujeme za pochopení

SBD Havířov

Žádost

Všem výborům samospráv, společným výborů, výborům společenství jednotek.


Žádost.pdf

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty, nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

Předmětem činnosti družstva je zejména:

Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v

  • organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor
  • provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
  • přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv

Činnost za účelem podnikání spočívající především v

  • provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Stavební bytové družstvo Havířov spravovalo k 31. 12. 2015 10 044 bytů přičemž 2 547 bytů je ve vlastnictví jiných osob.

Stavební bytové družstvo Havířov čítalo ke dni 31. 12. 2015 9 683 členů družstva.

 

Realitní kancelář Stavebního bytového družstva Havířov - Nabízí

 Kanceláře
Hornosušská
Havířov - Prostřední Suchá

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v objektu na...

cena: 800,-Kč/m²/rok

 Kanceláře
Slunečná
Havířov - Podlesí

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v objektu...

cena: 850,-Kč/m²/rok

Družstevní 2+1
Želivského
Havířov - Podlesí

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 2+1, 53,36...

cena: 630.000,- Kč

Družstevní 3+1
Okružní
Havířov - Šumbark

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1,...

cena: 410.000,- Kč

Družstevní 2+1
17. listopadu
Havířov - Město

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 2+1,...

cena: 700.000,- Kč

Družstevní 2+1
Dlouhá třída
Havířov - Podlesí

Nabízíme k prodeji velký družstevní byt s komorou...

cena: 730.000,- Kč

 Dílny
Hornosušská
Havířov - Prostřední Suchá

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v objektu...

cena: 800,-Kč/m²/rok

Družstevní 2+1
Kosmonautů
Havířov - Podlesí

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 2+1,...

cena: 730.000,- Kč

Družstevní 2+1
Škroupova
Havířov - Podlesí

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 2+1,...

cena: 630.000,- Kč

V osobním vlast. 3+1
Karvinská
Havířov - Město

Nabízíme k prodeji byt v osobním...

cena: 950.000,- Kč