A znovu nová splatnost nájemného

Ačkoliv jsme již v průběhu letošního roku mnohokrát na různých místech podali informaci k nové splatnosti nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním jednotek (dále jen nájemného), stále zaznamenáváme spoustu dotazů, týkajících se zejména nutnosti zaplatit navíc jednu platbu nájemného a dotazy, týkající se plateb prostřednictvím SIPO a SPOROŽIRA, a proto ještě jednou zrekapitulujeme.

Nová splatnost nájemného znamená, že nájemné se platí na měsíc dopředu nejpozději však k 5. dni příslušného měsíce, na který je nájemného hrazeno. Platbu nájemného je tedy žádoucí uhradit tak, aby byla nejpozději 5. dne připsána ve prospěch bankovního účtu družstva, nebo složena v hotovosti v hlavní pokladně družstva.

Pokud však provádíte platby nájemného prostřednictvím SIPO České pošty, s.p. nebo SPOROŽIRA České spořitelny, a.s., je nutné uhradit nájemné za měsíc prosinec 2014 jiným způsobem, neboť v SIPO a SPOROŽIRU v měsíci prosinci bude již inkasována platba na měsíc leden 2015.

Jestliže Vám však tento způsob inkasa u SIPO a SPOROŽIRA nevyhovuje a chcete si uhradit nájemné až v příslušném měsíci, můžete si samozřejmě inkaso zrušit. Zrušení realizujte písemným nebo elektronickým podáním na adresu družstva. Služba Vám bude zrušena k nejbližšímu možnému termínu, avšak mějte na paměti, že soubory k inkasu jsou vytvářeny se značným předstihem.

Pokud si stále nejste jisti jak v této věci postupovat, kontaktujte vedoucí oddělení nájemného p. Kudláčkovou (tel. 596499133, e-mail: drahomira.kudlackova@sbdhavirov.cz).

Simona Komendová

ekonomická náměstkyně

Menu