Chystáte se přestavět nebo opravit svůj byt a nevíte co si počít?

Vzhledem k tomu, že provádění stavebních úprav v bytových jednotkách je dnes poměrně běžné, přinášíme Vám rady jak v tomto případě postupovat. Pokud se rozhodnete provádět ve Vašem bytě stavební úpravu, je nutné postupovat podle Směrnice č. 4/2004, která upravuje zásady postupu při provádění udržovacích prací a změn staveb nebo jejich částí ve vlastnictví, popř. správě Stavebního bytového družstva Havířov. Nemá smysl citovat zde celou směrnici, proto všem, kteří se pro úpravy rozhodnou přinášíme jednoduchý návod, který snad usnadní vyřízení potřebných náležitostí.

Stavební úprava

Nejprve je potřeba definovat pojem stavební úprava – je to taková změna dokončené stavby nebo její části, při níž se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby. Jedná se zejména o výměnu bytových jader, stavební úpravy nosných konstrukcí domu (stěn, pilířů, průvlaků, stropů), stavební úpravy nenosných částí stavby (posunutí, vybourání příčky, nebo otvoru v ní, úpravy zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinstalace apod.), úpravy vstupů, balkónů (lodžií), okna apod.

Pokud Váš záměr spadá do některé z výše jmenovaných možností a jste družstevníkem, je nutné požádat o souhlas představenstvo Stavebního bytového družstva Havířov. K projednání stavební úpravy stavebně technickou komisí (STK) a následnému vydání souhlasu představenstvem družstva je nutné předložit:

Ø  Žádost o povolení stavební úpravy (žádost musí být vyplněná, potvrzená razítkem členské samosprávy a podepsaná jejím předsedou ). Žádost obdržíte na kterékoli obvodní bytové správě (OBS) 1 – 5 nebo na www.sbdhavirov.cz v sekci dokumenty – formuláře ke stažení.

Ø  Projektovou dokumentaci a statický posudek. Pro potřeby zpracování projektu, lze zapůjčit výkresovou dokumentaci vždy na příslušné OBS.

Ø  Živnostenský list odborné firmy příp. jiná oprávnění k provádění prací.

V mnoha případech však jen toto nestačí. Záleží, jak moc je Vaše stavební úprava odlišná od průměrného standardu. Pokud si nejste jistí a máte pocit, že to ještě nemusí být všechno, doporučujeme zajít na příslušnou „OBSku“ a důkladně zkonzultovat co všechno je ještě potřeba, protože někdy je nutné předložit projekt elektroinstalace nebo třeba projekt zdravotechniky apod.

Stavební povolení

Dalším aspektem úspěšného provedení stavební úpravy může v některých případech být také stavební povolení. Někdy se lidé mylně domnívají, že stavební povolení vydává                Stavební bytové družstvo Havířov. Tato záležitost však nespadá do jeho kompetencí. Stavební povolení vždy vydává příslušný orgán státní správy, tj. úřad Magistrátu města Havířov. Pokud tedy v souhlasu vydaném SBD Havířov najdete větu „vyřízení povolení na Stavebním a silničním správním úřadu magistrátu města Havířov“, je Vaší povinností uvedený úřad navštívit a o vydání stavebního povolení požádat.

Satelitní antény

Další samostatnou kapitolou je instalace satelitních antén. Takže opět stručně a jednoduše…. Při montáži satelitních antén je nutno postupovat podle Směrnice č.5/2002 s tím, že požádat je nutné úplně stejně jako u klasické stavební úpravy. U záměru instalace satelitní antény bychom Vás chtěli upozornit na věc z našeho pohledu nejdůležitější – pokud je dům po provedené komplexní opravě, osazení satelitní antény je možné pouze po odsouhlasení projektantem sanačních prací, který stanoví způsob jejího ukotvení. Další podmínkou v průběhu záruční lhůty na komplexní opravu je souhlas realizační firmy, která zateplení prováděla. Takže pokud trváte na instalaci satelitní antény, opět doporučujeme nejprve vždy zajít na „OBSku“ za účelem zjištění všech důležitých skutečností.

Jiná zařízení

V případě, že se rozhodnete například pro instalaci klimatizační jednotky, venkovních rolet, zasklení lodžií  a dalších zařízení, postup je ve všech případech naprosto identický, a to jak již je výše uvedeno, vždy je nutné navštívit příslušnou OBS pro upřesnění dalších nezbytných podkladů pro úspěšné udělení souhlasu a požádat o povolení stavební úpravy.

Udržovací práce

Pokud se ptáte „co vlastně můžu udělat v bytě, aniž bych musel žádat o souhlas“ tak bez předchozího projednání a souhlasu je možné provádět běžné udržovací práce, tj., opravy omítek, obklady stěn, podlah a dlažeb, opravy vnitřních instalací, opravy oken a dveří a jejich nátěry, výměnu dveří, zařizovacích předmětů (např. kuchyňských linek, van, umyvadel, WC apod.)

Na závěr lze vše výše uvedené shrnout jednoduchou radou ….

Pokud si nejste jisti, vždy se zajděte poradit. Provádět jakékoliv stavební úpravy bez povolení se totiž nemusí vyplatit. Stavební úpravy provedené bez souhlasu družstva a povolení  stavebního úřadu budete muset vyřídit dodatečně a ještě se Vám tímto zvýší náklady. V tom horším případě můžete navíc způsobit škodu na majetku družstva nebo třetích osob, která už by se mohla prodražit několikanásobně. Není výjimkou, že takto provedené úpravy řeší zástupci stavebního a silničního správního úřadu Magistrátu města Havířov společně s příslušnou pokutou za takovéto jednání.

V neposlední řadě bychom si také všichni měli uvědomit, že v bytovém domě nikdy nebudeme bydlet sami, a proto by i veškeré naše jednání mělo být ohleduplné k našim sousedům. Toto pravidlo platí v případě realizace stavebních úprav obzvláště.

Menu