Činnost výboru členské samosprávy

Výbor samosprávy je výkonný orgán příslušné samosprávy, která mu zvolením vyslovila důvěru v zastupování samosprávy při řešení společných problémů a požadavků, které by měli poté přenést na kompetentní pracovníky družstva.

Práce výboru, byť se tak některým z Vás nejeví, je náročná hlavně na čas, někdy i psychiku a někteří z nich neznají ani volné dny či víkendy, neboť jsou ochotni vyslechnout si své „sousedy“ kdykoliv, byť právě přišli unavení ze svého zaměstnání a někdy se jim věnují i na úkor své rodiny. Jejich úřední hodiny nejsou nijak nastaveny.

V rámci své činnosti se snaží nezatěžovat jednak členy samosprávy a v některých případech i právě kompetentní pracovníky družstva a přijímají rozhodnutí, která by mohla mít negativní vliv na jejich činnost, či by se mohla setkat s nepochopením ostatních nájemců, nebo by dokonce mohla být v konečném důsledku v rozporu s platnou legislativou. Doporučujeme proto členům našich výborů, jejichž práce si nesmírně ceníme, aby v případě přijímání jakýchkoliv rozhodnutí, u kterých si nejsou jisti, zda spadají do jejich kompetence, konzultovali záměry těchto rozhodnutí předem s kompetentními pracovníky družstva tak, abychom mohli společně předejít případným nedorozuměním či problémům.

Závěrem bychom chtěli na tomto místě všem členům našich výborů samospráv a společných výborů poděkovat za jejich celoroční obětavou práci a popřát jim do dalšího roku mnoho pracovních a osobních úspěchů.

Alena Milková

vedoucí organizačně právního útvaru

Menu