FOTOVOLTAICKÉ PANELY NA FASÁDÁCH bytových domů?

Kontroly bytových domů ve správě družstva přinášejí občas překvapivá zjištění. V současné době se objevila „inovativní“ reakce některých uživatelů bytů na růst cen elektrické energie, která se projevuje v podobě umístění fotovoltaických panelů na několika bytových domech.

V této souvislosti je potřebné informovat nejen tyto uživatele, ale i ostatní uživatele takto „vylepšených“ bytových domů na podmínky, které je vhodné znát.

Fotovoltaické panely do 10 kW se považují za tzv. mikrozdroj, což je výrobna, a každá výrobna elektrické energie muže být zprovozněna až po schválení distributora elektřiny (blíže tuto problematiku specifikuje energetický zákon č. 458/2000 Sb.). Distributorovi elektřiny podává takovou žádost vlastník objektu, ale prozatím nikdo z členů družstva ani vlastníků jednotek tak dosud neučinil.

Instalace fotovoltaických panelů (elektráren) lze na fasádách, balkonech či lodžiích instalovat, jen pokud taková instalace neohrozí bezpečnost, zdraví a majetek ostatních uživatelů bytů a společných prostor domu. Posouzení rizika vzniku škody již před vlastní instalací, je pro uživatele výrobny elektřiny pojistkou proti následkům vzniklých v důsledku požáru, poškození zateplení domu, zničení majetku sousedů i proti jiným škodám.

Žadatel o povolení instalace fotovoltaických panelů má také možnost včas se dozvědět, zda je v dané době připravována instalace fotovoltaické elektrárny pro dům ve kterém bydlí, a tím eliminovat zbytečně vynaložené prostředky. Důvodem je skutečnost, že družstvo intenzivně zajišťuje podmínky instalací fotovoltaických elektráren na domech družstva i společenství vlastníků, které má ve správě.

Je vhodné respektovat, že fasáda, balkon či lodžie domu tvoří jeho společnou část (obal) domu a o jeho použití pro potřebu jednoho uživatele bytu musí rozhodnout nadpoloviční většina obyvatel domu.

Správa družstva tímto doporučuje jak členům družstva, tak vlastníkům bytů, kteří mají nainstalované fotovoltaické panely, aby kontaktovali paní Ing. Světlanu Kravčenkovou, vedoucí Technické správy (svetlana.kravcenkova@sbdhavirov.cz) za účelem dohody o postupu, jak eliminovat vzniklá rizika či porušování právních předpisů.