Hrozné bydlení – aneb jak bezmocně čekáme na rozhodnutí soudu

Hrozné bydlení – aneb jak bezmocně čekáme na rozhodnutí soudu

Všichni máme rádi svoje pohodlí, rádi se vracíme do svých bytů, které jsme si podle svého vkusu zařídili tak, abychom se cítili co nejlépe a cítili se opravdu „doma“. Ač se to nezdá, žijí ale mezi námi i tací, kteří nechávají byty ve stavu neobyvatelném a přesto v něm bydlí. V následujících řádcích popíšeme jeden příklad družstevního bytu, kdy přes veškeré snahy vlastníka bytu, tj. Stavebního bytového družstva Havířov se nedaří situaci vyřešit.

Na podivné chování nájemníka a taktéž na ničení majetku a shromažďování komunálního odpadu v jednom bytě upozorňovali několikrát nájemci  domu, kteří rovněž ve stížnostech uváděli obavu o své zdraví. Vzhledem ke skutečnosti, že opakovaně byla nahlášena havárie, a to zejména zatékání do objektu umístěného pod bytem nájemníka a rovněž nájemců v domě, bylo nutné zajistit zpřístupnění tohoto bytu. Nájemník však na základě opakovaného upozornění a písemné výzvy nebyl v daném termínu přítomen a Stavební bytové družstvo Havířov, jakožto vlastník, jak výše uvedeno, přistoupilo k násilnému otevření tohoto bytu za přítomnosti strážníků Městské policie Havířov. Po  otevření bytu se naskytl pohled, kterému by opravdu nikdo nevěřil. Byt byl naplněn v celém prostoru komunálním odpadem tak, že nebylo možno ani zcela otevřít vstupní dveře do bytu, nebylo tedy možno ani zjistit případné závady na rozvodech vody, topení a odpadů, aby mohly být řádně odstraněny.

Vzhledem k této skutečnosti byly podniknuty příslušné kroky k jeho vyklizení, tj. přistavení kontejnerů a zajištění vyklízecí firmy. V bytě nebyla zajištěna ani řádná hygiena, šířil se z něj nepopsatelný zápach a vzniklo zde nebezpečí množení hlodavců nebo hmyzu. Rovněž se potvrdilo podezření z trvajícího nebezpečí požáru či jiné nebezpečné události, když po otevření bytu bylo zjištěno, že rovněž jsou obnaženy vodiče elektroinstalace pod napětím v prostoru naplněného hořlavými materiály. Komunálního odpadu bylo velké množství a vyklizení pouze jeho části trvalo 3 dny než se podařilo dostat do prostoru WC, kde jsou uzávěry vody. Po částečném vyklizení byla bytová jednotka odpojena od elektroinstalace a přívodu vody. I přes veškerou snahu a v dobrém úmyslu ochránit jak zdraví samotného nájemníka, tak zdraví ostatních nájemců a zabránit dalšímu devastování a ničení majetku družstva,  však nájemník odmítl opustit byt a nadále jej užívá.

Na závěr dodáváme, že v případech jako je tento, je nájemníku zaslána výpověď z nájmu. Protože se však tito lidé vystěhování brání,  dochází k procesnímu jednání soudní cestou, které je však zdlouhavé a není v silách vlastníka tuto situaci ovlivnit. Vlastník tak musí nadále v tomto případě pouze přihlížet tomu, jak je jeho majetek nadále devastován, obýván člověkem, který ještě více než perzekuci potřebuje lékařskou péči. A přestože, tento případ se naprosto vymyká běžným zvyklostem i zdravému rozumu, je atypický vším, nezbývá než čekat až soudy rozhodnou.

Menu