Jak dlouhé je funkční období delegáta pro Shromáždění delegátů

Právní sloupek

Dotaz:

Jak dlouhé je funkční období delegáta pro Shromáždění delegátů. V případě, že dojde k volbě nového delegáta dříve než skončí  volební období, jaké je funkční období tohoto nově zvoleného delegáta?

Odpověď:

Funkční období členů orgánu družstva činí dle Čl. 66 bodu 1) Stanov Stavebního bytového družstva Havířov pět let. Pětileté období počíná dnem zvolení členů orgánu družstva. Tato volba probíhá na členské schůzi samosprávy a členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně. Mezi členy orgánu patří delegát, náhradník delegáta a členové výboru členské samosprávy. Pokud byl člen orgánu zvolen do orgánu družstva k pozdějšímu dni než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož orgánu družstva, končí jeho volební období současně se skončením volebního období tohoto nejdříve zvoleného člena orgánu družstva. Jde tedy o volbu doplňovací na zbývající část funkčního období a funkční období takto zvoleného člena končí současně s funkčním obdobím členů zvolených při prvních volbách. (Např. Jan Novák byl zvolen do funkce předsedy výboru samosprávy 12.4.2001. Jeho funkční období je tedy do 12.4.2006. V roce 2003 odstoupil a byl nově zvolen do této funkce pan Jiří Konečný. Panu Konečnému končí funkční období 12.4.2006.)Vzhledem ke  skutečnosti, že volby členů orgánu družstva proběhly na jaře v roce 2001, je nutno uskutečnit na jaře letošního roku nové volby. V současné době byli již předsedové členských samospráv vyzváni k uskutečnění výročních členských schůzí, na kterých proběhne volba orgánu družstva, včetně uvedení termínů.

Menu