Nabídka služeb a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi

Stavební bytové družstvo Havířov

nabízí služby a činnost 

K o o r d i n á t o r a

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

dle zákona č. 309/2006 SB.

Nabízíme:         – stavebně odborné znalosti a zkušenosti v oblasti výstavby a stavebnictví

                        – znalosti a zkušenosti v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví potřebné

                        – koordinační znalosti a zkušenosti, působnost, povinnosti, instrumenty,

                          práva a pravomoci koordinátora BOZP ve stavebnictví

                        – cena nabízené služby je 0,4% z celkových stavebních nákladů

                          (včetně DPH)

Menu