Odpady – ukončení mandátní smlouvy

Informujeme Vás o placení poplatku

„za odpady“od 1.1.2011

Vzhledem k tomu, že v současné době byla ukončena jednání mezi statutárními zástupci Stavebního bytového družstva Havířov a Magistrátu města Havířova týkající se mandátní smlouvy, na jejímž základě zprostředkovávalo družstvo výběr poplatků za odvoz a likvidaci odpadu  (dále jen poplatek) pro své klienty, sdělujeme Vám tímto, že

od 1.1.2011 již Stavební bytové družstvo Havířov tuto službu nebude poskytovat a všichni uživatelé jednotek budou poplatek hradit přímo Magistrátu města Havířova.

K ukončení mandátní smlouvy bylo přistoupeno především s ohledem na změnu splatnosti poplatku od 1.1.2011, kterou je nutné přizpůsobit správu poplatků zákonu 280/2009 Sb. (daňový řád), který v plném rozsahu nahrazuje dosavadní právní předpis, a to zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. S tím souvisí stanovení jednoznačného data splatnosti poplatku tak, aby jej bylo možno řádně vyměřit a vymáhat.

Pro Vás, klienty SBD Havířov, kteří jste doposud tuto službu využívali, nevyplývá z tohoto rozhodnutí žádná povinnost. Veškeré administrativní úkony s tímto krokem spojené upraví správce poplatku /tj. Magistrát města Havířova/ tak, aby poplatek byl naveden v uvedených intencích. Změnu zaznamenáte v tom, že obdržíte do konce letošního roku nové předpisy nájemného (příspěvku na správu společných částí domu) a záloh na plnění spojená s užíváním jednotky, ve kterých již nebude figurovat položka „poplatek – odvoz odpadu“ a které budou platit od 1.1.2011.

V průběhu I. čtvrtletí roku 2011 bude Vám, všem poplatníkům, Magistrátem města Havířova zaslána složenka na úhradu poplatku s určením jeho splatnosti, a to 30.dubna každoročně. Pokud bude kdokoli z Vás následně chtít provést změnu úhrady, poskytnout informace o poplatku, přihlásit nebo odhlásit poplatníka, či nahlásit jakékoliv jiné změny, budete se již obracet výhradně na Magistrát města Havířova – organizační odbor, oddělení správy poplatků, a to na referenty jejichž kontakty uvádíme níže :  

      Svížalová D.            svizalova.dagmar@havirov-city.cz         596 803 219
      Szturcová A.            szturcova.andrea@havirov-city.cz         596 803 388
      Hladká G. DiS.        hladka.gabriela@havirov-city.cz         596 803 207
      Bálintová R.             balintova.renata@havirov-city.cz         596 803 208
      Olšar M.                 olsar.marcel@havirov-city.cz         596 803 209
      Bajger Č. Ing           bajger.ceslav@havirov-city.cz         596 803 323
      Berková E.              berkova.eva@havirov-city.cz         596 803 252
      Stolarzová H.Ing.     stolarzova.hana@havirov-city.cz         596 803 250

Veškeré další informace týkající se poplatku včetně obecně závazné vyhlášky jsou umístěny na webových stránkách města www. havirov-city.cz .                                               

Menu