POLAR – odvolání předsedy SBD Havířov bylo podle soudu nezákonné

Vážené členky a členové družstva,

představenstvo družstva se zabývalo opakovanými veřejnými dezinformacemi v „kauze“ odvolaného předsedy představenstva ing. Trefila (bývalý předseda) a rozhodlo, že je třeba pro Vás uvést věci na pravou míru .

Tak za prvé:  Na televizní stanici POLAR byl odvysílán pořad, v němž se tvrdí:

Předseda jednoho z největších bytových družstev v zemi byl z funkce odvolán nezákonně. Takový je verdikt Vrchního soudu v Olomouci v kauze Stavebního bytového družstva v Havířově.

Tak jak to vlastně je? 

Je to takto: Vrchní soud o odvolání pana Trefila z funkce předsedy představenstva vůbec nejednal, protože jednal o splnění podmínek pro svolání Shromáždění delegátů dne 9. 9. 2019 Kontrolní komisí.

Prokázat tuto skutečnost je snadné, protože v textu usnesení soudu je výslovně uvedeno, že podstatou rozhodnutí soudu bylo posouzení, zda shromáždění delegátů (SD) bylo svoláno v souladu se zákonem stanovenými podmínkami a nikoliv k tomu, jaký byl ke svolání shromáždění důvod.  

Takže vlastně sám soud odhalil dezinformaci bývalého předsedy, protože on ani nepodal žalobu, proti důvodům svého odvolání, (neboli: že svou funkci vykonával řádně, a proto byl odvolán nespravedlivě), ale podal ji proti formálním náležitostem svolání shromáždění delegátů, (neboli: že nebyly přiloženy k pozvánce přílohy, tak proto bylo svolání SD „nezákonné“ a tím se stalo neplatné i usnesení o jeho odvolání).

Proto důvodem „soudního vítězství“ bývalého předsedy byly formálně nepřiložené či pozdě přiložené přílohy k pozvánce na SD, a ne konstatování, že vykonává svou funkci řádně.

Prý nebylo prokázáno, že předseda byl odvolán oprávněně! To byla finta pana Trefila, jak se udržet ve funkci, na kterou neměl potřebné znalosti a schopnosti, což Kontrolní komise delegátům přesvědčivě prokázala. 

Proto nás bývalý předseda tahá za nos. Vždyť delegáti na SD 9.9.2019 posuzovali jeho způsobilost vykonávat funkci předsedy představenstva řádně a bez chyb a nakonec rozhodli: „Odvoláváme Vás z funkce!“

Ostatně další SD dne 7. 9. 2020 pochopilo o jaký trik jde, a proto znovu posoudilo způsobilost a chyby bývalého předsedy a znovu rozhodlo většinou hlasů delegátů, že ho odvolává z funkce.

Názor si na to jistě udělá každý soudný člověk sám.

Za druhé:  Bývalý předseda dále tvrdí, že „ta skupina, která teď řídí družstvo“, vymyslela 22 opatření, z nichž jen jedno přinese družstvu nějaký užitek. Jde o zvednutí poplatku za správu družstva o 22 procent a u garážníků o více než 100 procent, což má podle ředitelky přinést družstvu asi 4,5 milionu korun za rok.”

Tak jak to vlastně je? 

Je to takto. „Ta skupina, která teď řídí družstvo“ (Představenstvo a vedení Správy družstva) je s výjimkou odvolaných 2 náměstků naprosto stejná, jako v době „předsedování“ bývalého předsedy (pomineme-li tedy odvolaného bývalého předsedu a jednoho člena představenstva, který sám na funkci rezignoval). Neboli žádná nová skupina ani „spiknutí proti bývalému předsedovi“ se nekonalo a nekoná.

Těch 22 opatření bylo přijato představenstvem pod názvem: „Opatření k odstranění závažných nesprávností zjištěných auditorem a kontrolní komisí v oblasti ekonomické a technické, a v oblasti organizace, řízení a rozvoje družstva a změna organizačního řádu.“

Jestliže ze všech těch 22 nápravných opatření bývalý předseda pochopil jen jedno jediné, a bohužel ještě, mírně řečeno, částečně, tak sám prokazuje delegátům, že o jeho odvolání rozhodli správně. Škoda, že si bývalý předseda nezjistil, že většina z nich je již napravena a v pořádku, alespoň v tom mohl uspokojit zájem TV Polar po objektivní informaci.

A za třetí: TV Polar sděluje, že dala možnost družstvu se k „případu“ vyjádřit, což místopředseda představenstva odmítl a odkázal na webové stránky.

Tak jak to vlastně je? 

Představenstvo družstva považuje i neshody s některými nespokojenými členy družstva za vnitřní záležitost nás družstevníků ve smyslu lidové moudrosti: „Co se doma uvaří, to se má doma i sníst.“ … a netahat to ke škodolibé radosti cizích lidí na veřejnost.

K řešení problémů má družstvo své volené orgány, které již vyřešily složitější problémy, než je pocit ukřivdění nějakého odvolaného funkcionáře, který má pocit, že „zvolit mě můžete, ale odvolat nesmíte“.

Co sdělit na závěr? Kterýkoli člen družstva, který chce vědět, jak to bylo a je, má právo si přečíst na družstvu to, co je psáno, protože: co je psáno, to je dáno.

K údajné lhůtě 10 let pro uchovávání zvukových záznamů, která existuje jen v představách bývalého předsedy, není snad ani žádné vyjádření nutné.

S úctou

Vaše představenstvo.

Menu