Poměrová měřidla a vodoměry s radiovým přenosem měřených údajů

RADIOVÝ SYSTÉM SIEMECA AMR

Novinkou posledních let jsou poměrová měřidla a vodoměry s radiovým přenosem  měřených údajů. Tento systém SIEMECA AMR (výrobce Siemens) umožňuje za podpory příslušného softwaru provedení odečtů „dálkově“ bez návštěvy v bytech. V nabídce jsou poměrová měřidla jednočidlová i dvojčidlová a vodoměry teplé i studené vody. Součástí systému SIEMECA AMR jsou také komunikační moduly s možností připojení k PC SIEMENS WTT16.

Dálková komunikace umožňuje časovou volbu odečítání s periodou 1x za den, 1x za týden nebo 1x za měsíc. Odečítají se naměřené hodnoty včetně případných poruchových hlášení vztažených k datu a času vzniku poruchy. Samotné komunikační uzly archivují údaje o celé síti se statistikou o spotřebě ke konci měsíce a to za posledních 18 měsíců včetně poruchových hlášení.

Měření spotřeby tepla se provádí elektronickými indikátory tepla, které obsahují baterii s životnosti 10 let + 15 měsíců rezerva, kdy v tomto období je signalizována potřeba výměny.

Měření a odečet spotřeby teplé a studené vody, se provádí elektronickými vodoměry s integrovaným rádiovysílačem , které jsou velmi citlivé s vyšší přesností měření a zabezpečením proti ovlivnění.

Rádiová síť se propojuje pomocí sběrnic, které v určitých intervalech spolu komunikují, takže každý sběrný modul má údaje komunikujících měřidel celé sítě a tím je zabezpečena ztráta údajů. Na síti se instaluje jeden modul – komunikační uzel, který zabezpečuje přenos dat dle volby zákazníka.

Systém lze montovat také na plynoměry i elektroměry nového typu.

Výhodnost tohoto systému je neobtěžování uživatelů bytů při odečtech, možnost získání odečtů v kterémkoliv období během roku, nesnadné ovlivnění měřících prvků, eliminování chyb při prováděných ručních odečtech a přehledná archivace odečtených údajů

Podrobné informace o sytému Vám podá energetik SBD Havířov Ing. Petr Kubovič (elektronické indikátory tepla) případně technik MaR pan Jakub Hlaváč(vodoměry).

Menu