SIPO – Soustředěné inkasní platby obyvatel

Vážení uživatelé jednotek!

     Stavební bytové družstvo Havířov rozšířilo své služby o možnost hradit nájemné, úhrady za plnění poskytovaná s užíváním jednotky a zálohy za služby spojené s užíváním jednotek  a správu společných částí domu prostřednictvím Soustředěného inkasa plateb obyvatel  (dále jen SIPO).

V případě, že máte o tento druh platby zájem, obraťte se na evidenci nájemného (kanceláře č. 106 a 107, v přízemí správní budovy na adrese Hornosušská 2/1041, Havířov-Prostřední Suchá). Přihlásit se můžete k tomuto druhu platby rovněž písemně, nebo elektronickou poštou (info@sbdhavirov.cz).

Do své žádosti laskavě  uveďte:

1)      jméno a příjmení

2)      adresu prostoru, u kterého tento druh platby sjednáváte

3)      spojovací číslo SIPO – desetimístné číslo, které Vám přidělila (přidělí) Česká pošta, s.p.

4)      telefonický kontakt na Vaši osobu.

     Platby budou ve prospěch účtu Stavebního bytového družstva Havířov připisovány k 20. dni v měsíci a doúčtování provede Česká pošta, s.p.  k 8. dni následujícího měsíce. Je tedy třeba mít tato data na zřeteli při provádění úhrady  „SIPO“. V případě, že Vaše platba bude doúčtována až v následujícím měsíci, v naší evidenci bude již vedená jako úhrada po splatnosti

Menu