Slunce šetří naše peněženky aneb naše první zkušenost se solárním systémem

Slunce šetří naše peněženky

aneb

naše první zkušenost se solárním systémem  

Solární systémy a využití sluneční energie vykazují v současné době vzestupný trend. Vzhledem k vývoji cen energií v období posledních let a v kombinací s možností využití dotačního programu „Zelená úsporám“ představuje poměrně výhodnou investici i pro obytné domy.

Celý tento solární systém zaměřený na ohřev TUV se nám již podařilo, s aktivním přístupem samosprávy a společenství vlastníků jednotek, úspěšně zrealizovat v závěru roku 2009, a to na obytném domě ul. Točité 2-8, v Havířově–Podlesí.

Zjednodušeně můžeme tento systém definovat jako zařízení, které se skládá  z primární části tvořené jednotlivými sekcemi ze solárních panelů. Získána energie z těchto vysoceselektivních kolektorů je přenášena prostřednictvím výměníku do akumulační soustavy.  Odtud je získané teplo předáno s využitím vyrovnávacího zásobníku do soustavy TUV.

Veškerý přenos energií je řízen elektronicky automatickou procesorovou řídící jednotkou, která je konfigurována na dané podmínky a individuální potřeby domu. Tento systém pracuje bezobslužně, pouze s občasnou kontrolou provozních parametrů.  S využitím komunikačních kanálů je zajištěna i vzdálená obsluha.

Stav a činnost tohoto celého technologického zařízení jsou nepřetržitě monitorovány a aktuální informace jsou neustále k nahlédnutí prostřednictvím webových stránek SBD Havířov –www.sbdhavirov.cz.

V případě zájmu o prohlídku tohoto solárního systému nebo zájmu o bližší informace je možno kontaktovat  předsedu samosprávy pana Ing. Trefila na e-mailové adrese miroslav.trefil@centrum.cz

Menu