Společné prostory v domě

Na tomto místě bychom se v krátkosti chtěli věnovat problematice soužití v bytovém domě, a to zejména v souvislosti s užíváním společných prostor takového domu, kterými jsou především vchody, chodby, schodiště, výtahy, prádelny, kočárkárny, kolárny a sušárny.

Pokud bydlíte v družstevním domě, nebo v domě kde již funguje společenství vlastníků jednotek, víte, že Vás ke způsobu užívání bytů a společných prostor zavazují stanovy družstva, domovní řád případně stanovy společenství vlastníků jednotek. Všechny tyto dokumenty vycházejí z obecně platné legislativy.

Říkáte si možná v tuto chvíli, že Vás chceme zase poučovat a strašit předpisy a zákony, ale je důležité si uvědomit, že nedodržování těchto předpisů může vést k újmě na zdraví či velkým majetkovým škodám, které by se mohly v konečném důsledku dotknout Vás všech. V nejkrajnějším případě pak ke ztrátě družstevního podílu či bytu v osobním vlastnictví.

A tak se zamyslete, než pustíte do domu cizí osobu, než odložíte ve společných prostorách nepatřičný kus nábytku nebo uskladníte nebezpečnou či hořlavou látku, než vejdete do domu se zapálenou cigaretou nebo zde odhodíte nedopalek cigarety, než vyhodíte ze schránky nežádoucí letáky na zem, než necháte bez povšimnutí poškozený rozvod elektřiny, plynu a mějte na paměti, že tímto chováním zvyšujete zásadním způsobem bezpečnostní rizika a ohrožujete tak nejen sebe, ale i své sousedy. Dbejte na to, aby výtahem nejezdily Vaše malé děti k jízdě výtahem nezpůsobilé, aby Vaši zvířecí miláčci neznečišťovali společné prostory. Všímejte si podezřelého chování svých sousedů, které může vést k uskladňování závadných věcí v bytě a následnému šíření nežádoucího hmyzu či jiného chování, které by vedlo k znehodnocení společného majetku nebo ohrožení zdraví.

Domníváme se, že pokud se nešvary a prohřešky proti obecně platným pravidlům podchytí hned v počátku jejich vzniku, může to přispět k příjemnému a bezproblémovému soužití v domě a tato skutečnost může také následně sehrát významnou roli, pokud budete chtít převést družstevní podíl ke svému bytu či prodat svůj byt v osobním vlastnictví. Zodpovědné chování Vás všech může také ušetřit nemalé finanční prostředky určené na opravy a údržbu.

Věříme, že většina z Vás členů a klientů našeho družstva se zodpovědně chová a stav Vašich domů tomu nasvědčuje. Prevence však nikdy není dost a je lepší upozorňovat a vysvětlovat, než likvidovat škody nedozírných následků.

Menu