Stavební úpravy v bytě

Stavební úpravy v bytě

V poslední době dochází k častým případům, kdy uživatelé družstevních bytů provedou stavební úpravy ve svém bytě bez vyřízení potřebných náležitostí, a to buď z neznalosti nebo záměrně.

Je třeba připomenout, že pokud chcete v družstevním bytě provádět stavební úpravy (rekonstrukci bytového jádra, posunutí nebo vybourání panelových příček, úpravy zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinstalace, úpravy vstupů, balkónů, lodžií, oken apod.), je nutné se řídit a postupovat dle Směrnice č. 4/2004, která upravuje zásady postupu při provádění udržovacích prací a změnu staveb.

Na internetových stránkách SBD Havířov www.sbdhavirov.cz je v oddíle „informace“ článek věnovaný tomuto tématu a stojí zato si jej přečíst.

Ve stručnosti jen připomínáme, že pokud máte záměr provést stavební úpravu v bytě, je nutné požádat o souhlas představenstvo SBD Havířov. Tomuto souhlasu předchází projednání uvažovaných úprav stavební technickou komisí (STK). K tomu je nutné předložit:

1)      Žádost o povolení stavební úpravy.

2)      Projektovou dokumentaci a statický posudek.

3)      Živnostenský list odborné firmy nebo jiné oprávnění k provádění prací.

Žádost o provedení stavebních úprav je třeba vyřídit před jejich provedením. Aby projednání a schválení proběhlo co nejrychleji, je třeba navštívit příslušnou obvodní bytovou správu (OBS), kde Vám velmi rádi poradí, co všechno budete potřebovat k úspěšnému souhlasu a požádání o povolení stavební úpravy.

Stavební technická komise projednává stavební úpravy 1x měsíčně a termíny zasedání této komise v II. pololetí 2016 jsou předběžně stanoveny na:         19.7.; 23.8.; 13.9.; 11.10.; 22.11. a 6.12.

Závěrem je třeba si uvědomit, že v bytovém domě nikdy nebydlíme sami, a proto je třeba brát ohled na naše sousedy a toto je třeba si uvědomit také při provádění stavebních úprav.

Menu