Věnujte pozornost svým platbám

Při zaúčtování a kontrole úhrad pohledávek z titulu nájemného (příspěvku na správu společných částí domu) a záloh služby spojené s užíváním jednotek za měsíc červenec letošního roku  jsme zjistili, že spousta  z Vás nepostřehla, že došlo k úpravě předpisu od 1.7.2011 a poukázali jste úhrady na tento účel ve stejné výši jako v měsíci předchozím. Někteří z Vás dokonce neprovedli změnu své platby již delší dobu.  Řada z Vás měsíční platbu předpisu naopak uhradila, avšak zcela nesprávně zaokrouhlila a zaplatila o pár korun více, než činí předpis.  Evidujeme i velké množství plateb, u kterých nebyl použit správný variabilní symbol.

Všechny výše uvedené případy způsobí to, že při párování takovýchto plateb, které není zpracováváno automaticky, nýbrž počítačově, dojde k chybné identifikaci a vzniku dlužných pohledávek u Vámi užívané jednotky. Nesprávně provedenou platbu je tedy nutné jednotlivě identifikovat a přiřadit k příslušné jednotce a pohledávce, což značně ztěžuje jejich zpracování.

Apelujeme proto na Vás, abyste si před odesláním platby ve prospěch Stavebního bytového družstva Havířov ověřili, zda je platba v předepsané výši a zda je opatřena správným variabilním symbolem.  Vyhnete se tímto způsobem komplikacím se vzniklými nedoplatky či přeplatky, které posléze činí Vaše saldokonto (přehled pohledávek a závazků) nepřehledným a dalším nákladům z titulu poplatků (úroků) z prodlení. Údaje pro správné označení platby (číslo účtu, variabilní symbol)  naleznete na předpisu, který Vám byl naposledy doručen v červnu letošního roku, a to s platností od 1.7.2011.

V souvislosti se změnami předpisů se dále často setkáváme s výtkou klientů, že kvůli častým změnám v předpisech, musí měnit svůj trvalý příkaz na bankovním účtu, což bankovní ústavy zpravidla zpoplatňují a klienti nejsou ochotni za tyto služby bance platit. Chceme Vám nyní připomenout možnost, hradit předpis nájemného prostřednictvím SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Předpis nájemného je pak předepsán v SIPO s ostatními platbami, které hradí téměř každá domácnost (televize, elektrická energie, rozhlas, plyn apod.).  Celý platební doklad SIPO můžete zaplatit přímo na poště, nebo z Vašeho běžného účtu.

Pro nové zájemce o tento způsob platby připojujeme instrukce ohledně SIPO, které jsme již dříve otiskli na stránkách Havířovského družstevníka.

Nabízíme zřízení této služby všem uživatelům jednotek, kteří hradí Stavebnímu bytovému družstvu Havířov nájemné, příspěvek na správu společných částí domu a zálohy na plnění spojená s užíváním jednotky. Pro její aktivování stačí přijít v úředních hodinách na evidenci nájemného (přízemí správní budovy Stavebního bytového družstva Havířov na adrese Hornosušská 1041/2, Havířov-Prostřední Suchá), předložit občanský průkaz a oznámit spojovací číslo SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Toto číslo naleznete na platebním dokladu SIPO, který Vám zasílá každý měsíc Česká pošta, s.p. Úkony spojené s platbou SIPO družstvo provádí v rámci výkonu správy, to znamená, že  za ně neúčtuje žádné další poplatky.     

Simona Komendová

 hlavní účetní

Menu