Zákaz podomního prodeje

Zákaz podomního prodeje platí již v mnoha městech České republiky. Na základě apelace občanů města Havířova, rozhodla Rada města Havířova dne 24. 4. 2013 vydat rozhodnutí o zákazu podomního prodeje i v našem městě. Tento zákaz je obsažen v Nařízení č. 1/2013 – tržní řád, které nabylo účinnosti k 22. 5. 2013.

“Zákaz“ umožní občanům obrátit se na městskou policii v případě, že by je někdo nadále podomním prodejem obtěžoval. Strážník může takového prodejce vykázat, případně pokutovat. Účelem tohoto nařízení je ochránit občany města Havířova před nekalými obchodními praktikami  nebo  zloději, kteří se pod záminkou nabízení zboží dostávají přímo až do bytů našich občanů. 

Milková Alena

Menu