Zápis z jednání návrhové komise na zasedání Shromáždění Delegátů 9.9.2019

Menu