Aktiv předsedů OPS č.3

Ve čtvrtek 11. května 2023 proběhl poslední z pěti plánovaných aktivů předsedů výborů členských samospráv, a to pro výbory v působnosti OPS č. 3. Tedy pro předsedy samospráv z domů v lokalitě Havířově – Podlesí.

Kromě přípravy Shromáždění Delegátů, výsledků hospodaření, plánované změny Stanov a Energetické strategie se část programu věnovala činnosti realitního střediska SBD Havířov.

Aktivu se zúčastnilo 14 předsedů výboru samospráv.

Předchozích Aktivů předsedů se zúčastnilo 85 předsedů výborů samospráv.

Všem zúčastněným děkujeme za účast a aktivní přístup.