Informace – Magistrát města Havířov

Dovolujeme si touto cestou upozornit na změnu bankovního spojení pro úhradu místních poplatků za komunální odpad s účinností od 1.1.2021. Na svých jednotlivých i trvalých příkazech k úhradě ve Vaší bance směřujte platbu na číslo účtu 19-1721604319/0800, vždy uvádějte variabilní symbol, který Vám byl správcem poplatku přidělen, nenahrazujte jej rodným číslem. Částka poplatku schválená pro poplatkový rok 2021 činí 672 Kč za osobu poplatníka, která je splatná do 30. dubna. Osoby, které hradí poplatek prostřednictvím SIPO, budou mít automaticky poplatek zaveden na nahlášené spojové číslo v aktuální správné výši.

Platby zaplacené po 1.1.2021 na stávající číslo účtu s předčíslím 40010 budou plátci vráceny a poplatek zůstane neuhrazený. Předejte tyto informace svým blízkým a přátelům, abychom zajistili co nejmenší chybovost při připisování uhrazených poplatků na správné poplatkové účty. Dotazy zodpoví zaměstnanci oddělení správy poplatků.

Další informace zde.

Menu