Informace o novostavbě bytového domu 1117 Družstevnická 12a

Informace o krocích, které dosud zajišťuje Stavební bytové družstvo Havířov v souvislosti se záměrem „Novostavba bytového domu čp. 1117, Družstevnická 12a“.

Další informce se dočtete zde. Odvolání pro vlastníky proti rozhodnutí stavebního úřadu o udělení výjimky – ul.Družstevnická ke stažení zde. Odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu o udělení výjimky z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Ke stažení zde.

Menu