Informace o novostavbě bytového domu 1117 na ulici Družstevnická 12a

Informujeme Vás tímto, že po podaných odvoláních proti rozhodnutí stavebního úřadu o udělení výjimky, byla celá záležitost postoupena Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Krajským úřadem zatím nebylo rozhodnuto.

Dle sdělení stavebního úřadu Havířov, bylo rozhodnutí o udělení výjimky vráceno Krajským úřadem zpět k dořešení.

Menu