Informace o prodloužení termínu a výzva volební komise k navržení kandidátů na předsedu představenstva

Menu