Konzultační dny

Ve dnech 12.6.2023 a 15.6.2023 proběhly konzultační dny určené výborům členských samospráv s tématem „PODNÁJMY  V DRUŽSTEVNÍCH BYTECH“.

Kromě základních informací týkajících se náležitostí a postupů v procesu udělování souhlasu s podnájmem ve spolupráci s výborem členské samosprávy, byli účastníci informováni o připravovaných novinkách v rámci obdržení informací změn nájemců, vlastníků a podnájmů  v dané samosprávě, které proběhnou již od 1.7.2023.

Konzultačních dnů se zúčastnilo celkem 16 členů výborů členských samospráv.

Následně ve dnech 19.6.2023 a 22.6.2023 proběhly konzultační dny opět určené výborům členských samospráv s tématem „ČLENSKÉ SCHŮZE SAMOSPRÁVY“.

Hlavním cílem tohoto tématu bylo předání informací organizace svolávání a průběhu schůzí, vedení schůzí, přípravy pozvánek a zápisy z jednotlivých schůzí. Součástí prezentace byly také vzory pozvánek a zápisů z různých variant schůzí.

Konzultačních dnů se zúčastnilo celkem 10 členů výborů členských samospráv.

Všem zúčastněným děkujeme za účast a aktivní přístup.

Prezentaci z jednotlivých konzultačních dnů můžete zhlédnout také na e-Domovníkovi.