od 01.01.2020 došlo ke změně dodavatele elektrické energie pro společné prostory.
Původní dodavatel Bohemia Energy byl na základě výběrového řízení, kde srovnávacím
kritériem byla nejnižší cena, nahrazen dodavatelem Moravské naftové doly (MND).

Menu