V rámci rozvolňování opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií, obnovuje od 18.5. 2020 SBD Havířov také provoz podatelny ve správní budově na ulici ul. Hornosušská 1041/2, Havířov–Prostřední Suchá.
Osobní jednání bude možné od 18.5.2020 v prostorách  správní budovy a detašovaných pracovištích obvodních provozních správ, a to v běžných úředních hodinách pouze po předchozí domluvě (objednávkový systém), za podmínky dodržení stanovených hygienických opatření.

Menu