o plánovaném přerušení dodávky teplé vody v letním období roku 2021

Z důvodu plánovaných oprav na zařízení pro výrobu a rozvod tepla stanovených Veolií Energie ČR, a.s. divize Karviná  bude přerušena dodávka teplé vody v době

od 12.7.  do  16.7.2021

Žádáme Vás, abyste si po dobu odstávky zabezpečili svá zařízení tak, aby nedošlo ke škodám zaplavení vodou.

 Ing. Jiří Jančar
vedoucí Provozní správy

Menu