OznámeníV rámci rozvolňování opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií, obnovuje od 01.06. 2020 SBD Havířov běžný provoz v prostorách správní budovy a detašovaných pracovišť obvodních provozních správ, a to v běžných úředních hodinách za podmínky dodržení stanovených hygienických opatření.

Menu