v rámci rozvolňování opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií, obnovuje od 03.08. 2020 SBD Havířov běžný provoz ve správní budově na ulici ul. Hornosušská 1041/2, Havířov–Prostřední Suchá a navšech detašovaných pracovištích, za podmínky dodržení stanovených hygienických opatření .

Menu