Poděkování předsedům a členům výborů samospráv

Představenstvo touto cestou děkuje předsedům a členům výborů samospráv za aktivní podíl při zpřehledňování sociální struktury členské základny, který je potřebný k sestavení Sociální strategie družstva ve prospěch členů, jejíž zpracování uložilo Shromáždění delegátů, a kterou by bez konkrétních znalostí prostředí v domech družstvo nemohlo zpracovat kvalitně.

Za představenstvo: Jiří Hurych, místopředseda představenstva Poznámka: Protože dotazník zahrnuje pouze čísla, proto neporušuje GDPR.

Menu