Meccano, s.r.o.

Záchranářů 154
Orlová-Poruba

Věc: Poděkování za provedení prací

     Jménem členské samosprávy nájemců domu čp. 226/19 na ulici Fibichova , Havířov tímto děkuji celému vedení a pracovníkům firmy Meccano, s.r.o. Orlová-Poruba za kvalitní provedení výměny rozvodů vody v našem domě. Práce byla velmi dobře připravena, jak po stránce organizační, tak i materiální, takže nedocházelo k časovým prodlevám při montáži jednotlivých větví potrubí a všechny úkony na sebe velmi dobře navazovaly. Případné technické problémy i požadavky ze strany spolubydlících byly vyřešeny k úplné spokojenosti. Navíc byla celá akce skončena s časovým předstihem proti původnímu předpokladu, aniž by to bylo na úkor kvality. Pracovníci firmy se chovali velmi slušně a vstřícně a dodržovali hygienické předpisy nutné v této době.

Na základě těchto svých zkušeností oceňujeme profesionální výkon pracovníků firmy Meccano, s.r.o. Orlová a můžeme tuto firmu vřele doporučit dalším zájemcům o podobné zakázky.

V Havířově, 23. března 2021

                                                                                            Ing. Miloslav Hanus
                                                                                   předseda samosprávy nájemců

Od 15.2.2021 probíhala oprava stoupacích vedení SV, TV a cTV včetně ležatého potrubí bytového domu na ul. Fibichova 19, 736 01 Havířov- Město.

Chtěl bych touto cestou velice poděkovat předsedovi samosprávy nájemců       Ing. Miloslavu Hanusovi za velmi dobrou spolupráci při realizaci výše uvedené opravy.  Zároveň děkuji všem bydlícím za vstřícnost a spolupráci při provádění prací.

                                                                                                   Ing. Jiří Jančar
                                                                                   vedoucí Provozní správy

Menu