Vyúčtování záloh na služby za rok 2019

Dle zpracovaného harmonogramu Stavebního bytového družstva Havířov pro vyúčtování záloh na služby za období 1-12/2019 bude: 

1) vyúčtování jednotlivým uživatelům jednotek doručeno do 30.4.2020,
2) období přijetí reklamací vyúčtování od 4.5.2020 do 31.5.2020,
3) odeslání vzniklých přeplatků z vyúčtování služeb do 30.6.2020. 

Přeplatky z vyúčtování služeb budou zúčtovány následujícím způsobem: 

1) v případě, že uživatel jednotky platí měsíční nájemné a úhrady za plnění spojená s užíváním jednotky (zálohy na služby a příspěvek na správu společných částí domu) prostřednictvím sporožirového účtu České spořitelny, a.s., bude mu přeplatek zaslán na tento účet, 

2) pokud uživatel jednotky hradí vyjmenované měsíční úhrady z jiného běžného účtu, než je sporožirový účet a chce zaslat přeplatek na tento běžný účet nebo jakýkoliv jiný běžný účet, může o zaslání přeplatku požádat písemně, nebo elektronickou poštou, a to do 11.5.2020 (původní žádosti podané v minulosti budou akceptovány), 

3)  všem ostatním uživatelům, kteří provádějí úhradu předmětných měsíčních úhrad jiným způsobem a nepožádají o zúčtování přeplatku prostřednictvím běžného účtu ve stanoveném termínu, budou přeplatky zaslány poštovními poukázkami.  

Žádosti o zaslání přeplatků na běžný účet lze podat v podatelně družstva (v sídle SBD Havířov na adrese Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov – přízemí č. kanceláře 115), zaslat poštou na adresu družstva nebo elektronicky na e-mailovou adresu:info@sbdhavirov.cz.

Menu