Vážení předsedové (předsedkyně), členové (členky) výborů členských samospráv a společných výborů

Rádi bychom Vám pomohli zajistit v této době co největší ochranu proti nákaze. Proto Stavební bytové družstvo Havířov objednalo pro všechny vchody dezinfekční prostředky, gumové rukavice a hadry. Tyto pomůcky slouží pro průběžnou dezinfekci ve Vašich vchodech a jsou určeny pro Vás, nikoliv úklidové služby. Samozřejmě, že byla zvážena i varianta využití úklidových firem, nicméně po kontaktování některých z nich se ukázalo, že úklidové firmy jsou fyzicky schopné navýšit úklid o 1x týdně, kdy by provedli dezinfekci a částka pro dům by se za úklidové služby navýšila o několik set korun měsíčně a efektivní by to nebylo. Proto byla zvolena varianta objednání přípravků přímo pro Vás, kdy máte možnost provádět dezinfekci nejvíce exponovaných míst (výtah, vypínače, zábradlí atd.) i několikrát denně.

Vzhledem k tomu, že je výrobce schopen dodávat pouze omezené množství 1x týdně 100-150 ks čistícího přípravku budeme expedovat na domy přípravky v několika fázích . 

Je totiž pro nás prioritou prvotně zaopatřit všechny bloky. V první fázi bude každý blok zásoben 1 dezinfekčním přípravkem na všechny vchody. Jakmile pokryjeme všechny bloky na všech 5 obvodech, budeme rozvážet už na domy příslušný počet podle počtu vchodů. Věříme, že tento postup pochopíte. Je pro nás velmi důležité pomoci všem co nejdříve.

S ohledem na to, že přípravek Savo Badex obsahuje chlór, je Vám vydáváno i poučení, jak s přípravkem zacházet. Pokud jste poučení např. nedopatřením vyhodili, připojujeme jej pro Vás.

Věříme, že v součinnosti s Vámi se nám povede tuto nelehkou dobu překlenout. 

Vedení Stavebního bytového družstva Havířov

Poučení.pdf

Menu