Rekapitulace usnesení – Shromáždění delegátů 7.11.2022