Směrnice č.1/2005 – Upravující zásady poskytování informací