Směrnice č.1/2015 – o stanovení úhrad za provádění úkonů mimo úkony spojené s obvyklým užíváním bytů, garáží, nebytových prostor a rodinných domů

Menu