Směrnice č.1/2016 – o úvěrování středisek bytového hospodářství