Směrnice č. 2/2020 o stanovení úhrad za provádění úkonů mimo úkony vykonávané nad rámec obvyklé správy užívaných bytů, garáží, nebytových prostor a rodinných domů

Menu