Směrnice č.4/2004 – Upravující zásady postupu při provádění udržovacích prací a změn staveb nebo jejich částí ve vlastnictví, popř. správě SBD Havířov.

Menu