Směrnice č.6/2017 – o výběru dodavatelů materiálů, prací a služeb pro SBD Havířov ve znění dodatku č.1/2019, č.2/2020 a 3/2020

Menu