Personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí Technické správy

Stavební bytové družstvo Havířov, správce 300 bytových domů ve statutárním městě Havířov vyhlašuje personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

vedoucí Technické správy

Jedná se o hlavní pracovní poměr vedoucího zaměstnance – manažera, s odpovídajícími platovými podmínkami podle vzdělání a doby praxe.

Možný termín nástupu –  1. 4. 2024, případně dle dohody.

Předpoklady podání přihlášky:

 • VŠ stavebního, případně technického zaměření
 • praxe nad 10 let v oblasti technické správy nemovitostí, inženýringu, řízení projektů, projektování, řízení staveb atp.
 • schopnost koordinace a kooperace s dalšími pracovišti družstva, řízení kolektivu podřízených, samostatnost rozhodování a schopnost jednání se státními úřady a samosprávnými orgány,
 • řidičský průkaz skupiny B.

 Informace o pracovní pozici

Zajišťuje nebo vykonává pro správu domů:

 • inženýrské činnosti (stavební řízení, projektové práce, znalecké práce atp.)
 • energetický management,
 • přípravu a technické dozory oprav, rekonstrukcí a revitalizací bytů a domů,
 • technickou administrativu, komplexní dokumentaci o stavebních akcích, provozní řády,
 • technické služby – výtahy, tlakové nádoby, plyn, voda, elektro.

Odpovídá za:

 • činnost technické správy družstva a v jejím rámci za činnost řízených útvarů,
 • zpracování a implementaci koncepce rozvoje družstva v technické oblasti (inovace, investice)
 • úplnost a odbornost zpracování technické dokumentace (technické evidence objektů,

projektové dokumentace, analýzy potřeb spravovaných objektů, ročních a čtvrtletních zpráv),

 • koordinaci technické správy s provozní, finanční a obchodní správou družstva,
 • specifikaci kvalitativních kritérií pro výběrová řízení na dodávky stavebních prací,
 • dodržování smluvních vztahů z hlediska rozsahu, kvality a doby splnění dodávek prací,
 • zvyšování efektivity vykonávaných technických činností a zamezování ekonomických ztrát,
 • úplnost technické administrativy družstva včetně spravovaných subjektů,
 • za dodržování předpisů o ŽP a hospodaření s rozpočtem technické správy.

Místo a způsob podání přihlášky:

Elektronicky: na adresu: helena.roupova@sbdhavirov.cz

Termín: do 29. února 2024, do 16,00 hodin.

Obsah:

motivační dopis, CV vč. osobní fotografie, kopii dokladu o dosaženém vzdělání (vše v pdf)

 

Máte-li zájem sdílet s námi naše základní hodnoty: Odbornost, Spolehlivost, Komunikativnost a Férovost, rádi Vás přivítáme v našem kolektivu zaměstnanců Správy družstva.