VŘ konec č. 00018/2021 – Oprava štítu bytového domu na ul. Studentská 1197/24