VŘ konec č. 00019/2021 – Pořízení stavební obytné buňky