Výzva k podání nabídek č. 00002/2023
Oprava svislé hydroizolace bytového domu na ul. Dělnická, 736 01 Havířov – Podlesí.