Výzva k podání nabídek č. 00003/2022
Výměna výtahu bytového domu na ul.Kosmonautů 1235/39, Havířov Podlesí