Výzva k podání nabídek č. 00003/2023
Oprava nájemního bytu (bytová jednotka č.6).