Výzva k podání nabídek č. 00008/2022
Revitalizace bytového domu na ul.17. listopadu, Havířov