Výzva k podání nabídek č. 00025/2022
Oprava střešního pláště bytového domu na ul. Kollárova, Havířov