Výzva k podání nabídek č. 00027/2022
Uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem technického dozoru.