Anuita, členský podíl, družstevní podíl, úvěr nebo vnitrodružstevní půjčka – co to je a proč se mne to také týká

Co je to anuita? Chci vědět kolik zbývá zaplatit anuitu vztahující se k mému bytu?

Pokud na svém rozpisu úhrad spojených s užíváním bytu – nájem máte u položky Anuita uvedenou částku, pak to znamená, že na vašem družstevním bytě je stále vedeno tzv. zákonné zástavní právo z důvodu toho, že doposud nebyl splacen investiční úvěr na výstavbu družstevních bytů, který před rokem 1989 poskytoval družstvům stát. Následně byl, a na některých domech stále ještě je, splácen. Dlužníkem ve vztahu k bance bylo a je družstvo, ovšem členové – nájemci družstevních bytů byli a jsou povinni hradit pravidelné měsíční splátky z tohoto úvěru rozpočtené na jednotlivé byty. Družstvo pak hradí celkové splátky za daný dům bance. Po úplném splacení anuity je v Katastru nemovitosti zrušeno zákonné zástavní právo zřízené ve prospěch Ministerstva financí ČR.

V předpisu nájmu mám položku splátka půjčky resp. splátka vnitropůjčky?

Pokud mezi položkami naleznete splátku půjčky nebo vnitropůjčky, pak to znamená, že se na vašem domě realizovala oprava, rekonstrukce, modernizace, na kterou Váš dům neměl dostatek finančních prostředků. Aby mohla být plánovaná akce realizována, vyslovila schůze nebo shromáždění společenství vlastníků na vašem domě souhlas s čerpáním úvěru/vnitrodružstevní půjčky. Následně pak dochází ke splácení ze strany bydlících na domě ve formě pravidelné splátky.

další aktuality