SBDi"

Grilování na balkóně

Co na to zákon? Zákon se ke grilování vysloveně nevyjadřuje, sám o sobě ho nezakazuje. V současné době je grilování na balkonech povoleno, i když se vzrůstajícím počtem stížností se…
Celý článek
SBDi"

Vymáhání dlužných pohledávek

V loňském prosincovém vydání našeho Havířovského družstevníku jste si měli možnost přečíst článek o seminářích k dlužným pohledávkám, které se konaly na přelomu září a října roku 2014. Jejich hlavním úkolem bylo…
Celý článek
SBDi"

Informace k novelizaci zákonů

Od 1.1.2016 nabývá účinnosti zákon č. 104/2015 Sb. (dále jen novela), kterým mění zákon č. 67/2013 Sb. (zákon o službách) a zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický…
Celý článek
SBDi"

Společné prostory v domě

Na tomto místě bychom se v krátkosti chtěli věnovat problematice soužití v bytovém domě, a to zejména v souvislosti s užíváním společných prostor takového domu, kterými jsou především vchody, chodby, schodiště, výtahy, prádelny, kočárkárny, kolárny…
Celý článek
SBDi"

Informační portál e-Domovník

Tento informační portál jsme zpřístupnili výborům samospráv, společným výborů a výborům společenství vlastníků jednotek v květnu loňského roku, kdy jsme také uskutečnili 5 jeho prezentací. Potěšil nás zájem našich funkcionářů o…
Celý článek
SBDi"

Činnost výboru členské samosprávy

Výbor samosprávy je výkonný orgán příslušné samosprávy, která mu zvolením vyslovila důvěru v zastupování samosprávy při řešení společných problémů a požadavků, které by měli poté přenést na kompetentní pracovníky družstva. Práce…
Celý článek
SBDi"

Co je to energetický průkaz budovy

Co je to energetický průkaz budovy(článek pro Havířovský družstevník) Od 1. ledna 2013 platí novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., která vyšla jako zákon č. 318/2012 Sb. Předpisem k tomuto…
Celý článek
SBDi"

Úsporné nebo klasické

Lidé v domácnostech stále váhají s výměnou klasických žárovek za úsporné, protože pořizovací cena úsporných zdrojů je podstatně vyšší než u klasických žárovek. Mnozí však nemají představu, kolik můžou úspornými zdroji ušetřit.…
Celý článek
SBDi"

Zákaz vstupu nepovolaným osobám na střechy domů

Zákaz vstupu nepovolaným osobám na střechy domů Většina střešních plášťů domů ve správě Stavebního bytového družstva je již po provedené rekonstrukci. Ale každý střešní plášť vždy vyžaduje náležitou péči a…
Celý článek
SBDi"

Městská policie pomáhá občanům

Městská policie pomáhá občanům Pod okny Vašeho bytu se noc co noc promenádují návštěvníci nedaleké pivnice a pod vlivem alkoholu hlučí více, než je v pozdních nočních hodinách zdrávo? Chcete…
Celý článek
SBDi"

Jakým způsobem hradit nájemné?

Jakým způsobem hradit nájemné?      Nájemné, příspěvek na správu společných částí domu a pozemku a úhrady za plnění spojená s užíváním jednotky (dále jen nájemné) mohou naši klienti hradit ze svého běžného účtu u…
Celý článek
SBDi"

Zákaz podomního prodeje

Zákaz podomního prodeje platí již v mnoha městech České republiky. Na základě apelace občanů města Havířova, rozhodla Rada města Havířova dne 24. 4. 2013 vydat rozhodnutí o zákazu podomního prodeje i…
Celý článek
SBDi"

Stavební úpravy v bytě

Stavební úpravy v bytě V poslední době dochází k častým případům, kdy uživatelé družstevních bytů provedou stavební úpravy ve svém bytě bez vyřízení potřebných náležitostí, a to buď z neznalosti nebo záměrně. Je třeba…
Celý článek
SBDi"

Co víte o hospodaření domu

Co víte o hospodaření domu aneb informace především pro nové funkcionáře Pro každý družstevní dům je vedeno účetnictví podle jednotlivých středisek bytového hospodářství, aby každý dům měl samostatně zúčtován své…
Celý článek
SBDi"

Výtahy – paušál

Co obsahuje „PAUŠÁL“ za pravidelný kompletní servis na výtahu  S ohledem na předchozí články uveřejněné v Havířovských družstevnících na téma výtahy, ve kterých jsme přislíbili zveřejnění obsahu paušální sazby za pravidelný kompletní…
Celý článek
SBDi"

Užívání garáží často hraničí s předpisy!

Užívání  garáží často hraničí s předpisy! K napsání tohoto článku mne vede skutečnost, že je v posledním období velmi často zjišťováno našimi stavebními techniky ve spolupráci s bezpečnostním technikem, že garáže ve vlastnictví družstva…
Celý článek
SBDi"

Nechci být dlužníkem

Nechci být dlužníkem Nevychází Vám finance na úhradu nájmu, chcete řešit narůstající dluhy a nevíte jak na to? Nechcete přijít o střechu nad hlavou a chcete řádně bydlet bez strachu…
Celý článek
SBDi"

Proč se nám stále rosí plastová okna?

Proč se nám stále rosí plastová okna ? V současné době je cca 90% našeho bytového fondu po komplexní opravě, tzn. jsou vyměněna stávající dřevěná okna za okna plastová a dům…
Celý článek
Menu